Spoštovani, spletni naslov www.cobit-optimizacija.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Pogoji uporabe

(zadnja sprememba: 02.06.2012)

1. Lastništvo spletne aplikacije COBIT SERP

Spletna aplikacija Cobit SERP (search engine results page) in domena WWW.COBIT-OPTIMIZACIJA.SI sta last podjetja COBIT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, p.p.235 -5000 Nova Gorica.


Avtorske pravice in razvita tehnologija so last podjetja Cobit d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tako struktura, kot posamezne idejne rešitve.


KOPIRANJE ALI REPRODUKCIJA PROGRAMSKE OPREME NA KATERIKOLI DRUG STREŽNIK ALI LOKACIJO ZA NADALJNJO REPRODUKCIJO ALI REDISTRIBUCIJO STA IZRECNO PREPOVEDANA.2. Strinjanje s pogoji uporabe

COBIT d.o.o. si pridružuje pravico, da pogoje uporabe posodobi kadarkoli, ne da bi vas o tem posebej obvestil. Najnovejša različica pogojev uporabe je dostopna preko povezave »Pogoji uporabe« na spletnih strani.


V primeru, da se uporabnik ali naročnik ne strinja s pogoji uporabe aplikacije Cobit SERP ne sme uporabljati.


Podjetje COBIT d.o.o. si pridružuje pravico, da lahko brez predhodnega obvestila dopoljuje, spreminja ali nadgrajuje aplikacijo v uporabi.


Uporabniki aplikacije Cobit SERP, ki bodo postali naročniki enega izmed SERP paketov, morajo opraviti postopek registracije in pri tem podati ažurne, celovite in točne podatke, kot jih zahteva ustrezen registracijski obrazec. Svojega uporabniškega imena in gesla ne smejo posredovati tretjim osebam. Za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in računa je v celoti odgovoren naročnik. Naročnik se strinja, da bo ob morebitni nepooblaščeni uporabi računa ali kakršnem koli drugem kršenju varnosti takoj obvestil podjetje Cobit d.o.o.

Uporabniki aplikacije Cobit SERP in naročniki SERP paketov se strinjajo, podjetje Cobit d.o.o. ni odgovorno za kakršno koli škodo, ki bi jo utegnili utrpeti kot posledico uporabe aplikacije SERP ali svojega računa ali gesla s strani tretje osebe, do katere bi prišlo z vednostjo imetnika računa ali brez nje.3. Opis aplikacije Cobit SERP

Spletna aplikacija Cobit SERP je orodje za spremljanje pozicije spletne strani. Služi ugotavljanju pozicije izbranega URL naslova (domene) po vpisani ključni besedi na spletnem iskalniku google. Na osnovi ugotovitev lahko stranka odda povpraševanje po optimizaciji spletne strani za eno ali več ključnih besed.


Aplikacija je sestavljena iz vstopne strani - frontend, ki je na voljo in vidna vsem uporabnikom ter uporabniškega vmesnika – backend, ki je na voljo naročnikom različnih paketov aplikacije SERP.


3.1 Uporabniku je omogočeno, da na vstopni strani – frontend vpiše URL naslov (ime domene), eno ključno besedo in preveri pozicijo URL naslova na www.google.si iskalniku. Iskanje pozicije različnih URL naslovov za eno ključno besedo lahko neomejeno ponavlja.


Sistem opravi pregled prvih 100 zadetkov. Če se vaš URL (domena) po iskani ključni besedi ne nahaja med prvimi 100 zadetki se vam znotraj tabele v stolpcu pozicija, rezultat ne izpiše. Ostala polja v tabeli so:

- Datum (datum rezultata).
- PageRank (Google PageRankTM je kazalec priljubljenosti spletne strani in se meri od 0 do 10), najvišja vrednost je 10.
- Iskalnik (privzeti iskalnik je google.si, v frontendu te nastavitve ni možno spreminjati, naročniki lahko iščejo tudi po drugih iskalnikih).
- Ključna beseda (ključna beseda, za katero ste podali poizvedbo).
- Pozicija (numeričen prikaz pozicije spletne strani za iskano besedo), je najpomebnejši rezultat. Nižje kot je število, boljši je rezultat.
- Indeks (število pove kolikokrat se pojavi ime vaše spletne strani oz. URL naslova v google.si iskalniku).
- Pojavnost, moč besede (pove kolikokrat google.si iskalnik zazna iskano besedo). Večje kot je število, pomembnejša je beseda (večja je njena vrednost, tudi v primeru optimizacije spletne strani).
- Rezultat (skupna odstotkovna ocena spletnega mesta glede na dobljene rezultate). Višji odstotek pomeni boljši rezultat.

3.2 Uporabnik ima možnost, da lahko preko gumba registracija naroči enega izmed ponujenih paketov SERP orodja. Tako dobi uporabniški račun za dostop do razširjenih možnosti aplikacije.


3.3 Postopek registracije: Stranka vpiše elektronski naslov, na katerega prejme aktivacijsko kodo in vstopno geslo. Pred tem mora vpisati še varnostno kodo ter se strinjati s pogoji uporabe. Ob prvi registraciji je potrebno izpolniti še preostala polja, ki se nahajajo v rubriki PROFIL in označiti željen paket. SERP orodje ima štiri različne pakete.


3.4 SERP paketi: Paketi so razdeljeni v 4 skupine, glede na maksimalno število vnosov URL naslovov. Vsi paketi znotraj enega URL naslova omogočajo vnos maksimalno 20 ključnih besed. Vsi SERP paketi omogočajo znotraj izbranega URL naslova spreminjanje GOOGLE iskalnikov po državi npr. GOOGLE.IT, GOOGLE.HR, itn. Vsi SERP paketi znotraj posameznega URL naslova nudijo prikaz zadnjih deset poizvedb z rezultati, ki se izpišejo v tabeli. Hkrati je omogočen tudi grafični prikaz pridobljenih rezultatov.4. Cenik SERP paketov

Paket 1: Maksimalno 1 URL naslov, do 20 ključnih besed na URL naslov. Cena 6,00 EUR/leto.
Paket 2: Maksimalno 3 URL naslovi, do 20 ključnih besed na URL naslov. Cena 9,00 EUR/leto.
Paket 3: Maksimalno 10 URL naslovi, do 20 ključnih besed na URL naslov. Cena 12,00 EUR/leto.
Paket 4: Maksimalno 50 URL naslovi, do 20 ključnih besed na URL naslov. Cena 24,00 EUR/leto.


Vse cene vključujejo 20% ddv. Na osnovi izpolnjenega naročila stranka prejme predračun z valuto plačila 30 dni. To je hkrati 30 dnevno preizkusno obdobje, ko ima stranka čas da SERP orodje preizkusi in se odloči za nakup. Če se stranka po 30 dnevnem preizkusnem obdobje ne odloči za nakup se ji kreiran uporabniški račun zablokira za 15 dnevno obdobje po tem pa trajno izbriše.


Po plačilu predračuna se naročnikov uporabniški račun podaljša za enoletno obdobje. Naročnik prejme račun za plačilo izbranega paketa po klasični pošti na naslov, naveden v profilu. 30 dni pred iztekom plačanega obdobja prejme naročnik predračun za podaljšanje storitve za naslednje leto. V primeru da predračun ne bo poravnan, se bo uporabniški račun zablokiral za 15 dnevno obdobje oz. po tem trajno izbrisal.5. Pošiljanje obvestil in akcij

Naročnik se strinja, da mu podjetje Cobit d.o.o. na elektronski naslov lahko pošilja obvestila o storitvah, ugodnostih ali akcijah, ki jih izvaja podjetje Cobit d.o.o.. Naročniku je omogočeno, da se lahko kadar koli odjavi od sprejemanja sporočil.6. Zasebnost in zaščita osebnih podatkov

Cobit d.o.o. se zavezuje k varnemu in skrbnem ravnanju z vsemi poslovnimi in osebnimi podatki, ki jih bo pridobil od naročnikov. Cobit d.o.o. pridobljenih podatkov ne bo posredoval drugim uporabnikom in tretjim osebam razen v primerih, ko to določa zakon. Varstva osebnih podatkov na internetu, v skladu s trenutnim stanjem tehnike ni mogoče v celoti zagotoviti. Uporabnik se zaveda, da obstaja možnost, da tretje osebe vplivajo na omrežno varnost in nadzirajo prenesene podatke. Tudi uporabnik mora pri vnosu osebnih podatkov na spletno mesto poskrbeti, v izogib možnim vdorom s strani nepooblaščene osebe, da ima na osebnem računalniku nameščen antivirusni program in požarni zid. Opomba: Uporabnik mora ustrezno zagotoviti, da preko njenega dostopa ne bodo dostopale tretje osebe. Kako in kaj naj ima nameščeno na računalniku ni naš problem.7. Omejitev odgovornosti

Podjetje Cobit ne prevzema odgovornosti za nastale napake ali težave z delovanjem Cobit SERP orodja v primeru: - zunanjih dejavnikov na katere podjetje Cobit nima vpliva (prekinitev ali izpad internetnih, strežniških povezav, okvare strežniške – strojne opreme,... ) - izpadov podatkov znotraj uporabniških računov zaradi nepravilnega ravnanja s programsko opremo, (ne)namernega brisanja podatkov, vdorov v uporabniški račun zaradi slabe izbire uporabniških gesel.


Podjetje Cobit si pridržuje privico izbrisa uporabniškega računa v primeru da ugotovi zlorabo, goljufijo ali kako drugo kršitev s strani uporabnikov. V tem primeru podjetje Cobit vplačane kupnine ne vrača.


Podjetje Cobit d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorno za kakršno koli posebno, posredno ali posledično škodo ali škode, ki bi izhajale iz nezmožnosti uporabe, izgube podatkov ali dobička, bodisi kot posledico pogodbe, malomarnosti ali drugega kaznivega dejanja v posredni ali neposredni povezavi z uporabo ali delovanjem programske opreme ali dokumentov, ponudbo ali nezmožnostjo ponudbe storitve ali informacij, ki so na voljo prek teh storitev.8. Oglaševanje

Podjetje Cobit d.o.o si pridržuje pravico, da na spletnem naslovu WWW.COBIT-OPTIMIZACIJA.SI izvaja preko spletnih pasic (bannerjev) poljubne oglaševalske akcije. Oglaševanje ni predmet nakupa enega izmed SERP paketov ter se obravnava ločeno. Cenik oglaševanja je na voljo na tej POVEZAVI9. Ostale določitve

V primeru spora se bosta ponudnik storitve in naročnik poskušala sporazumno dogovoriti, v nasprotnem primeru je za nastali spor pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici.